Ždiar

Ždiar
Ždiar

Obec Ždiar patrí medzi klenoty Slovenska. Rázovitá podtatranská obec so svojimi typickými tradíciami, zvyklosťami, folklórom a kultúrou leží v prekrásnom prírodnom prostredí. Je špecifická zachovanou ľudovou architektúrou, goralským osídlením, ľudovými zvykmi, goralským krojom a tanečným folklórom. Typické ždiarske drevenice sú trojpriestorové drevené domy zdobené ornamentmi a modrým škárovaním. Strechy pokryté šindľom sú zakončené zdobenými štítmi. Najvzácnejšie ľudové stavby sa nachádzajú na hornom konci obce. V roku 1977 boli vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. V strede obce pri kostole je Ždiarsky dom s muzeálnou expozíciou. Celé priľahlé územie obce je začlenené do chráneného územia TANAP-u, prírodnej rezervácie Goliasová, prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCO. Kataster je súčasťou národnej ekologickej siete NECONET.

Adresa

Kontaktné údaje

 
Mestá a obce
Historické pamiatky
Múzeá a galérie
Turistické oblasti
Kúpele a aquaparky
Golfová strediska
Lyžiarske strediská
Cykloturistika
Atrakcie

Anketa

Mali by ste záujem o kompletné naplánovanie Vášho pobytu na Slovensku?

Áno
Nie