Používaním stránok prevádzkovateľa visitslovakia.com súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. pre ďalšie informácie najtete "tu"

[OK]

Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislavskom kraji

nahlad

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva je komplexný projekt, ktorého súčasťou sú výskumné, vzdelávacie a propagačné aktivity. Jeho cieľom je prispieť ku zachovaniu a obnove židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Aktivity do veľkej miery vychádzajú z výsledkov výskumného projektu Synagoga Slovaca, ktorý v rokoch 2001-2006 zdokumentoval slovenské synagógy. Výstupy výskumu (architektonické plány, fotografická dokumentácia, popisy stavieb) sú sprístupnené verejnosti, slúžia na podporu návrhov v otázkach kultúrnej politiky a prispievajú k lepšej starostlivosti o pamiatkové objekty židovskej komunity.

V Bratislavskom kraji nájdete tieto pamiatky židovského kultúrneho dedičstva:

  • Bratislava - Pamätník Chatama Sofera
  • Bratislava - Múzeum židovskej kultúry
  • Bratislava - Synagóga
  • Malacky - Synagóga
  • Stupava - Synagóga

Pamätník Chatama Sofera

nahlad

História cintorína pod hradom pri dnešnom tuneli siaha do 17. storočia, kedy Pálffyovci povolili svojim židovským poddaným, aby si na pozemku medzi skalným bralom a Dunajom zriadili cintorín. Slúžil komunite do roku 1847. Ohrozený bol až v roku 1943, kedy v dôsledku výstavby tunela a regulácie nábrežia bolo rozhodnuté o jeho likvidácii. Väčšinu hrobov exhumovali a ostatky starostlivo preniesli na neďaleký Nový ortodoxný cintorín. Iba malú skupinu (23) hrobov bratislavských učencov sústredených okolo hrobu Chatama Sofera ponechali na pôvodnom mieste a prekryli ju betónovými panelmi. V rokoch 2000-2002 prebehla generálna rekonštrukcia hrobky. Tento pozoruhodný objekt je dôstojným miestom posledného odpočinku významných učencov, ako aj atraktívnym pamätníkom bratislavskej židovskej minulosti.

Lokalita: Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Bratislava

Otváracie hodiny: Organizovane skupiny si môžu svoju návštevu dohodnúť vopred so Židovskou náboženskou obcou Bratislava

Múzeum židovskej kultúry

nahlad

Múzeum židovskej kultúry (MŽK) sa nachádza v jednom z dvoch zachovaných objektov niekdajšej Židovskej ulice v Bratislave, ktorú zbúrali v šesťdesiatych rokoch 20. storočia pri výstavbe mosta SNP (Nový most). Baroková kúria z 18. storočia bola následne prestavaná v 19. storočí a od roku 1993 v nej po obnove sídli stála expozícia MŽK. Medzi najvýznamnejšie exponáty MŽK patria dva vzácne krčahy zo Senice. Pochádzajú z rokov 1734 a 1776 a boli majetkom židovského pohrebného bratstva Chevra Kadiša, ktoré v tradičnej židovskej obci zabezpečovalo dôstojný pohreb členov komunity a staralo sa o pozostalých. Na krčahoch sú zobrazené výjavy z činnosti bratstva. Tieto vzácne artefakty sa stali v roku 1999 námetom pre spoločnú slovensko-izraelskú známkovú edíciu.

Lokalita: Židovská 17, Bratislava

Otváracie hodiny: denne okrem soboty, 11.00 - 17.00

Synagóga v Bratislave

nahlad

Posledná zachovaná synagóga sa nachádza neďaleko historického centra mesta na Heydukovej ulici. Bola postavená v rokoch 1923-1926 podľa projektov architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. Synagóga sa v uličnej fronte prezentuje monumentálnym stĺporadím, ktoré má sedem pilierov. V interiéri sa snúbi novátorská železobetónová konštrukcia a dobové kubistické detaily s historizujúcimi prvkami, ako napríklad rad arkád ženskej galérie, kovaná bima a z kameňa vytesaný svätostánok. Architektonické riešenie synagógy rešpektuje požiadavky ortodoxného judaizmu. Sedenie mužov a žien je oddelené a bima je situovaná v centre hlavnej modlitebne. Zároveň však zohľadňuje aj nároky vyplývajúce z potrieb členov komunity. Synagóga má priestory na štúdium i priestory pre menšie spoločenské zhromaždenia a, samozrejme, šatne a toalety. Synagóga dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. V areáli bude postupne umiestnených niekoľko pamätných tabúľ venovaných spomienke na obete holokaustu. V súčasnosti sa pripravuje stála výstava venovaná dejinám obce, ktorá bude inštalovaná v priestoroch ženskej galérie v roku 2011.

Lokalita: Heydukova ulica č. 11-13, Bratislava

Otváracie hodiny: Organizovane skupiny si môžu svoju návštevu dohodnúť vopred so Židovskou náboženskou obcou Bratislava

Synagóga v Malackách

nahlad

Synagóga, ktorá je jednou z najkrajších na Slovensku, je pozoruhodnou pamiatkou na židovskú komunitu v Malackách. Postavili ju v roku 1900 podľa plánov viedenského architekta Wilhelma Stiassneho (1842-1910) na mieste požiarom zničenej synagógy z roku 1887. Pôvodná synagóga postavená podľa plánov architekta Stiassneho vyhorela v roku 1899. Budova v typickom maurskom štýle s dvoma vežami, podkovovitými oblúkmi a typickými žlto-červenými pásmi je najexotickejšou stavbou v meste. Dnes patrí objekt bývalej synagógy mestu a slúži ako základná umelecká škola. Do interiéru vstavali podlažie, dolná časť modlitebne slúži ako dielňa, v hornej je koncertná miestnosť. Zachovalo sa tu pomerne dosť autentických architektonických prvkov - svätostánok, liatinové stĺpy a pozoruhodný drevený kazetový strop. Pôvodne stála synagóga v typickej mestskej zástavbe, kde žilo pred druhou svetovou vojnou mnoho príslušníkov židovskej komunity. V povojnovom období boli tieto domy zbúrané.

Lokalita: Na brehu 2, Malacky

Otváracie hodiny: podľa ohlásenia

Synagóga v Stupava

nahlad

Synagóga bola postavená v roku 1803 a patrí medzi dva zachované príklady deväť klenbového typu synagóg na Slovensku. Nachádza sa v centre dediny oproti kaštieľu Pálffyovcov. Exteriér je charakteristický masívnymi stenami s drobnými barokovými oknami, sedlovou strechou a výrazným štítom s oválnymi otvormi na vetranie, čo je typické pre architektúru oblasti Záhoria. Modlitebnej hale dominujú štyri stĺpy, ktoré podopierajú deväťklenbový strop. Pôvodne ohraničovali centrálne umiestnenú bimu. Pamiatková obnova exteriéru synagógy a statické zabezpečenie objektu boli úspešne dokončené v roku 2008 vďaka dlhodobej iniciatíve bratislavskej neziskovej organizácie Jewrope. V interiéri synagógy prebiehajú aj naďalej rekonštrukčné a reštaurátorské práce. V budúcnosti bude synagóga slúžiť ako centrálny archív a depozitár kníh slovenskej židovskej komunity. Na ženskej galérii je plánovaná stála výstava judaík a archiválií z regiónu. Okrem synagógy môžu záujemcovia o židovskú históriu navštíviť aj rozsiahly a dobre udržiavaný cintorín s množstvom pozoruhodných náhrobných kameňov (ulica Pri Borníku).

Lokalita: Hlavná ulica, Stupava

Otváracie hodiny: do roku 2011 zatvorené

Kontaktné údaje:

banner obrazok
banner obrazok
banner obrazok
banner obrazok

VisitSlovakia.com je online turistický sprievodca po Slovensku. Ponúka najatraktívnejšie destinácie na Slovensku. Vyberte si dovolenku podľa toho, čo chcete na Slovensku robiť, alebo podľa toho, kam chcete ísť. Zvoľte si destinačný balíček, naplánujte svoj program a rezervujte ubytovanie za najnižšie ceny. Objavte Slovensko rýchlo a jednoducho. Pozývame vás na Slovensko - do najatraktívnejších destinácii, do odporúčaných hotelov.

footer pozadie