Používaním stránok prevádzkovateľa visitslovakia.com súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. pre ďalšie informácie najtete "tu"

[OK]

Kráľovské mestá - Pezinok, Svätý Jur, Modra

erb

Pezinok

erb

Mestský úrad
adresa: Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
tel.: 033/6901 113 (kancelária prvého kontaktu)
fax: 033/641 23 03
web: www.pezinok.sk

Pezinok je staré vinohradnícke mesto chránené oblými svahmi Malých Karpát, ktoré sú od nepamäti nemými spoločníkmi jeho bohatej histórie. Blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ľahká dostupnosť cestnou a železničnou dopravou, pretrvávajúca tradícia vinohradníctva a vinárstva, ako aj špecifická gastronómia sú stále väčším lákadlom pre turistov a každodenných návštevníkov mesta. Vinohradníctvo a vinárstvo už roky určujú životný štýl veľkej časti obyvateľstva. Okrem už zaniknutého zlatého baníctva je v Pezinku známa a stále prosperujúca tehliarska výroba a z nej odvodená výroba úžitkovej a umeleckej keramiky. Hospodársky profil mesta dotvára stavebná výroba, strojárstvo, obchod a drobná remeselná výroba. Veľkým darom, ktorý dali mestu Karpaty, je areál zimných športov na vrchu Baba a v lete pešia turistika po značených turistických chodníkoch. Všetky mestské lesy sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Prevládajú v nich bukovo-dubové porasty.

Fotogaléria

Adresa:

Svätý Jur

erb

Informačné centrum
adresa: Prostredná 64, 90021 Svätý Jur
tel.: 02/4497 04 49-52
web: www.svatyjur.sk

Svätý Jur je stredoveké vinohradnícke mestečko ležiace na úpätí Malých Karpát. Prvá písomná zmienka týkajúca sa mesta je z roku 1209, kedy Svätý Jur patril panstvu z Jura a neskôr aj Pezinka. V roku 1647 bol Jur povýšený na slobodné kráľovské mesto. Svätý Jur je architektonicky najzachovalejším vinohradníckym mestom na Slovensku. Historické jadro s tradičnými vinohradníckymi domami bolo v roku 1990 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi významné pamiatky patrí kúria rodu Zichyovcov, gotický kostol Sv. Juraja s pôvodným kamenným oltárom a starou drevenou zvonicou, kostol Najsvätejšej Trojice, Piaristický kláštor, Pálffyovský kaštieľ. Historické pamätihodnosti dotvárajú zachovalé mestské hradby. Na svahoch nad Svätým Jurom nájdeme pozostatky slovanského hradiska a ruiny stredovekého hradu Biely kameň. V blízkosti Svätého Jura sa nachádza Národná prírodná rezervácia Šúr, kedysi plytké jazero zanesené nánosmi malokarpatských potokov. Typické odrody sú Müller Thurgau, Rizling rýnsky, Pesecká leánka, Frankovka modrá a Svätovavrinecké.

Fotogaléria

Adresa:

Modra

erb

Turisticko-informačné centrum
adresa: Modra-Harmónia 3001, Modra 900 01
tel.: 033/ 647 4134
web: www.tikmodra.sk
e-mail: harmonia@tikmodra.sk

Prvé stopy osídlenia okolia Modry siahajú do obdobia 3. tisícročia pred n. l. Prvé písomné zmienky o Modre pochádzajú už z 12. a 13. storočia. Najstarší hodnoverný písomný prameň, v ktorom sa spomína dedina Modra je listina Bela IV. z r. 1256. V r. 1361 boli Modre udelené uhorským panovníkom Ľudovítom I. privilégiá poddanského kráľovského mesta. Privilégiom Maximiliána II. z roku 1569 získala ďalšie práva a slobody. V roku 1607 panovník Rudolf II. privilégiom povýšil Modru na slobodné kráľovské mesto a udelil mestu vlastný erb. V rokoch 1610 až 1646 mesto vybudovalo mestské opevnenia s tromi bránami. Časť opevnení a tzv. Horná brána sú zachované dodnes. 17. a 18. storočie bolo obdobím najväčšieho urbanistického, stavebného, hospodárskeho, cirkevného aj kultúrneho rozkvetu. Štatút slobodného kráľovského mesta si Modra udržala až do roku 1876, a potom sa stala mestom so zriadeným magistrátom. Od roku 1923 bola veľkou obcou s možnosťou nazývať sa mestom. Po druhej svetovej vojne zostala mestom a sídlom okresného národného výboru do februára 1949, kedy bolo sídlo okresného národného výboru prenesené z Modry do Pezinku. V roku 1991 bolo jej historické jadro vyhlásené za pamiatkovú zónu.

Fotogaléria

Adresa:

banner obrazok
banner obrazok
banner obrazok
banner obrazok

VisitSlovakia.com je online turistický sprievodca po Slovensku. Ponúka najatraktívnejšie destinácie na Slovensku. Vyberte si dovolenku podľa toho, čo chcete na Slovensku robiť, alebo podľa toho, kam chcete ísť. Zvoľte si destinačný balíček, naplánujte svoj program a rezervujte ubytovanie za najnižšie ceny. Objavte Slovensko rýchlo a jednoducho. Pozývame vás na Slovensko - do najatraktívnejších destinácii, do odporúčaných hotelov.

footer pozadie